Beratungsstelle Frauennotruf
im Landkreis Starnberg

Skip to content

Trung tâm tư vấn cho phụ nữ ở quận Starnberg

Chúng tôi tư vấn cho những phụ nữ bị ảnh hưởng bởi bạo lực và con cái của họ. Chúng tôi tư vấn cho người thân, người chăm sóc, người giúp việc riêng và chuyên nghiệp.

Lời khuyên là bí mật, miễn phí và, nếu muốn, ẩn danh.

Chúng tôi có thể thêm ngôn ngữ này thông qua phiên dịch qua điện thoại.

Nếu bạn gặp nguy hiểm, hãy gọi cảnh sát theo số 110.

Nếu bạn không thể liên hệ với chúng tôi, vui lòng liên hệ với đường dây trợ giúp “Gewalt gegen Frauen” (“Bạo lực đối với phụ nữ”) theo số

08000 116 016.

Tại đó, bạn sẽ nhận được hỗ trợ miễn phí suốt 365 ngày trong năm, ẩn danh, bằng nhiều ngôn ngữ và không có rào cản.

Skip to content