Beratungsstelle Frauennotruf
im Landkreis Starnberg

Skip to content

مرکز مشاوره برای تماس اضطراری زنان در هرشینگ ، منطقه استارنبرگ

ما به زنان آسیب دیده از خشونت و فرزندان آنها توصیه می کنیم. ما به بستگان ، مراقبین ، مددکاران خصوصی و حرفه ای توصیه می کنیم.
توصیه ها محرمانه ، رایگان و در صورت تمایل ناشناس است.
ما می توانیم با پشتیبانی مترجم به این زبان مشاوره دهیم ، بنابراین قرار ملاقات ضروری است.
اگر در معرض خطر هستید با پلیس با شماره 110 تماس بگیرید.
اگر نمی توانید با ما تماس بگیرید ، لطفاً با شماره تلفن „خشونت علیه زنان“ 

08000 116 016

تماس بگیرید. در آنجا 365 روز در سال ، بصورت شبانه روزی ، به صورت ناشناس ، به چندین زبان و بدون مانع ، پشتیبانی رایگان دریافت خواهید کرد.

Skip to content